Po-Pá 7:00-16:00
+420 731 070 221

Realizované projekty

Reference
  • Všechny reference
  • Dopravní a inženýrské stavby (18)
  • Ostatní (2)
  • Pozemní stavby a rekonstrukce (2)
  • Terénní úpravy (1)
Pumptrack Lhota pod Libčany
Identifikace objednatele (název, IČO)
Obec Lhota pod Libčany,Lhota pod Libčany 50, 503 27 Lhota pod Libčany, IČ: 00268992
Termín realizace
2023
Informace o projektu

Základní popis stavby

Projektová dokumentace řeší novou výstavbu Pumptracková dráhy.

Pumptrack a víceúčelové hřiště Častolovice
Identifikace objednatele (název, IČO)
Městys Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice, IČ: 00274780
Termín realizace
2023
Informace o projektu

Základní popis stavby

Projektová dokumentace řeší novou výstavbu dvou sportovišť (Pumptracková dráha a víceúčelové hřiště) v Častolovicích.

Změna stavby rodinného domu č.p.56 p.č.st. 99 – k.ú. Častolovice
Identifikace objednatele (název, IČO)
Štěpánková Helena Bc., Adresa: Široká 427, 517 50 Častolovice
Termín realizace
2023
Informace o projektu

Základní popis stavby

Jedná se o drobné stavební práce bez zásahu nosných konstrukcí, kde z původních obchodních prostor vzniknou dvě nové samostatné bytové jednotky. V rámci úprav bude instalován nový zdroj tepla (tepelné čerpadlo vzduch/voda) k vytápění těchto jednotek. Jedná se o stavbu trvalou určenou k trvalému bydlení.

Kvasiny, ZTV pro RD "Bažantnice", plochy Z1-8
Identifikace objednatele (název, IČO)
Obec Kvasiny Adresa, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny, IČ: 00275026
Termín realizace
2023
Informace o projektu

POPIS STAVBY

Projektovaná stavba se nachází v katastrálním území Kvasiny okresu Rychnov nad Kněžnou, v zastavěném území obce Kvasiny.V současné době se v místě návrhu nacházejí stávající dopravní stavby – silnice II/321 a účelová komunikace, vodní tok – „Dlouhá strouha“, pozemky plnící funkci lesa a polnosti. Nově navržené stavební pozemky řešeného území (plocha Z1-8) tvoří plochu lichoběžníkového půdorysu.

Obytný soubor Dříteč – lokalita č. 3
Identifikace objednatele (název, IČO)
Bydlení v podhradí s.r.o., Čechova 1100/20, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové, IČ: 10854436
Termín realizace
2023
Informace o projektu

POPIS STAVBY

Projektovaná stavba se nachází v katastrálním území Dříteč, v jihovýchodní

zastavěné části obce Dříteč. Lokalita navazuje jako další „etapa“ na již realizovanou technickou infrastrukturu.

Nový chodník v ulici Jiráskova Doudleby nad Orlicí
Identifikace objednatele (název, IČO)
Městys Doudleby nad Orlicí , Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí, IČ: 00274909
Termín realizace
2023
Informace o projektu

Základní popis stavby

Projektová dokumentace navrhuje výstavby nové komunikace pro pěší v intravilánu obce.

Lično, prodloužení komunikace pro pěší
Identifikace objednatele (název, IČO)
Obec Lično, Lično 17, 517 35, IČ: 00275069
Termín realizace
2022
Informace o projektu

Základní popis stavby

Projektová dokumentace navrhuje výstavbu nové komunikace pro pěší. Výstavbou budou

dotčeny místní komunikace IV. třídy (komunikace pro pěší) a dále silnice II/320. Účelem užívání stavby je pohyb pěších v intravilánu obce Lično a odvod srážkových vod.

Sjezd – výrobní areál Rohenice
Identifikace objednatele (název, IČO)
NAKOS, spol. s.r.o., Komenského 134, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 25272055
Termín realizace
2022
Informace o projektu

Základní popis stavby

Stavba řeší realizaci nového sjezdu k výrobnímu areálu firmy NAKOS spol. s.r.o. ze stávající komunikace II.třídy II/308 směr Hradec Králové – Nové Město nad Metují. V místě příkopu pod sjezdem je navržen bet. propustek.

Chodníky kolem průjezdného úseku silnice III. třídy v obci Lukavice horní a dolní konec
Identifikace objednatele (název, IČO)
Obec Lukavice, Lukavice 190, 516 03 Lukavice, IČ: 00579301
Termín realizace
2022
Informace o projektu

Základní popis stavby chodníků DOLNÍ KONEC

V obci Lukavice u Rychnova nad Kněžnou je navržen nový chodník směrem od středu obce – dolní konec. Navržený chodník šířky 1,55m s dlážděným povrchem kopíruje stávající komunikaci III/31815.

Jednotlivé trasy navržených chodníků:

Trasa A1 délky 43,75m; Trasa A2 délky 150,97m; Trasa A3 délky 60,56m.

Základní popis stavby chodníků HORNÍ KONEC

V obci Lukavice u Rychnova nad Kněžnou je navržen nový chodník směrem od středu obce – Horní konec. Navržený chodník šířky 1,55m s dlážděným povrchem kopíruje stávající komunikaci III/31815.

Jednotlivé trasy navržených chodníků: Trasa A1 délky 126,04m; Trasa A2 délky 151,81m; Trasa A3 délky 67,10m.

Parkovací plocha na parcele č. 3240 k.ú. Častolovice
Identifikace objednatele (název, IČO)
Městys Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice, IČ: 00274780
Termín realizace
2022
Informace o projektu

Projektová dokumentace řeší novou výstavbu 33 parkovacích stání, osvětlení parkoviště a jeho napojení na stávající komunikaci.

Terénní úpravy na p.č. 332, 337/1 a 337/2, k.ú. Jetřichov
Identifikace objednatele (název, IČO)
Josef Vlach, č.p. 12, 549 83 Jetřichov
Termín realizace
5/2020
Informace o projektu

Základní popis stavby

Předmětem projektové dokumentace jsou terénní úpravy na pozemku p.č. 332, 337/1 a 337/2 v k.ú. Jetřichov za účelem revitalizace stávajícího stavu pozemku.

Stavební úpravy objektu AQUASERVIS RK – kanceláře společnosti UVEX
Identifikace objednatele (název, IČO)
UVEX Safety CZ, NA Jamách 394, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Termín realizace
12/2020
Informace o projektu

Základní popis stavby

Projekt řešil úpravu dispozic a návrh nového zázemí společnosti UVEX.

Chodníky Pěčín, parc.č. 449/1, k.ú. Pěčín u Rychnova nad Kněžnou“
Identifikace objednatele (název, IČO)
Obec Pěčín, Pěčín 207, 517 57 Pěčín
Termín realizace
11/2020
Informace o projektu

Základní popis stavby

Hlavním záměrem projektové dokumentace bylo vytvoření vyšší bezpečnosti pěších v zájmové lokalitě. Komunikace pro pěší bude osvětlena veřejným osvětlením nově navrženým veřejným osvětlením a propojí střed obce a stávající zástavbu.

Lično, Bezpečné přecházení
Identifikace objednatele (název, IČO)
Obec Lično, Lično 17, 517 35 Lično
Termín realizace
10/2020
Informace o projektu

Základní popis stavby

Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců, byl nově navržen přechod pro chodce včetně osvětlení.

Borovnice – Bezpečný chodník na parc.č. 172/1, k.ú. Borovnice
Identifikace objednatele (název, IČO)
Obec Borovnice, Borovnice 5, 517 41 Borovnice
Termín realizace
3/2020
Informace o projektu

Základní popis stavby

Cílem projektu bylo propojení dvou částí obce s cílem omezení pohybu chodců na hlavní komunikaci. Nově zřízený přechod s veřejným osvětlením.

Oprava krytu místní komunikace na p.č. 882/3 a 643/1, k.ú. Žampach
Identifikace objednatele (název, IČO)
Obec Žampach, Žampach 11, 564 01 Žampach
Termín realizace
5/2019
Informace o projektu

Základní popis stavby

Vytvoření projektu na rekonstrukci místní účelové komunikace.

Oprava dešťové kanalizace ul. Podskalí v Dobrušce
Identifikace objednatele (název, IČO)
Město Dobruška, nám. F.L. Věka 11, 518 01 Dobruška
Termín realizace
12/2018
Informace o projektu

Základní popis stavby

Projekt řeší rekonstrukci stávající kanalizace v havarijním stavu.

Chodníky a lávka pro pěší podél silnice II/320, k.ú. Lično
Identifikace objednatele (název, IČO)
Obec Lično, Lično 17, 517 35 Lično
Termín realizace
10/2018
Informace o projektu

Základní popis stavby

Předmětem projektu byla rekonstrukce a návrh nových chodníků včetně lávky v obci Lično. Tím došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců.

Výšková přeložka vodovodního řadu – Infrastruktura RD v Třebechovicích pod Orebem
Identifikace objednatele (název, IČO)
Výšková přeložka vodovodního řadu – Infrastruktura RD
Termín realizace
8/2018
Informace o projektu

Základní popis stavby

Nový návrh umístění vodovodního řádu.

Bezpečnostní přepad a odvod dešťových vod malé vodní nádrže na p.č. 326, k.ú. Žampach
Identifikace objednatele (název, IČO)
Obec Žampach, Žampach 11, 564 01 Žampach
Termín realizace
7/2018
Informace o projektu

Základní popis stavby

Nově navržené řešení odvodu dešťových vod.

Pumptracková dráha na p.č. 2039/9, k.ú. Sadská
Identifikace objednatele (název, IČO)
Město Sadská, Palackého nám. 1, 289 12 Sadská
Termín realizace
6/2018
Informace o projektu

Základní popis stavby

Návrh technického řešení výstavby dráhy včetně zázemí.

Parkovací stání na pozemku p.č. 3174, k.ú. Lično
Identifikace objednatele (název, IČO)
Obec Lično, Lično 17, 517 35 Lično
Termín realizace
7/2017
Informace o projektu

Základní popis stavby

Z důvodu nevyhovujícího počtu parkovacích stání, došlo k návrhu nových parkovacích míst.

Příjezdová komunikace pro p.č. 904/1, k.ú. Smiřice
Identifikace objednatele (název, IČO)
AGRO CS, Cukrovarská 501, 503 03 Smiřice
Termín realizace
5/2017
Informace o projektu

Základní popis stavby

Nově navržena příjezdová komunikace do areálu.

Zpevněné plochy pro pěší na p.č. 710/2, k.ú. Smiřice
Identifikace objednatele (název, IČO)
Město Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice
Termín realizace
2/2017
Informace o projektu

Základní popis stavby

Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců došlo k návrhu nových chodníků v intravilánu obce.

Zaujali vás naše projekty? Neváhejte nás kontaktovat

Kontakt

Kontakty

A3G PROJEKT, s.r.o.
Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
IČ: 02364328

Napište nám

© 2024 A3G PROJEKT, s.r.o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů